Geïnterviewde
  • Manon Wening, masterstudente Klinische Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, zij volgt het Master Honoursprogramma ‘Leadership: making the difference’

Leren is een persoonlijke reis - RUG

Ambitieuze en talentvolle masterstudenten kunnen aan de Rijksuniversiteit Groningen een honourstraject volgen waar de focus ligt op leiderschap en interdisciplinariteit, Manon Wening volgt dit traject.

Toen ik zag dat je mee kon doen aan een honourspro­gram­­­­ma, heb ik die kans met beide handen aangegrepen. In het reguliere onderwijs vond ik weinig uitdaging. Ik ben heel erg gemotiveerd om het onderste uit de kan te halen, en dat kon bij het honoursprogramma. Omdat je zelf in control bent over je onderwijs. Ook heb ik veel over mezelf geleerd. Zo heb ik meer inzicht gekregen in mijn sterke en minder sterke kanten. Zo ben ik creatief en kan ik goed oplossingen bedenken, een bijkomstigheid hiervan is dat ik soms te veel nadenk. Het kan dan ook erg druk zijn in mijn hoofd waardoor ik moeilijker op gang kom met het uitvoeren van mijn ideeën. Het Master Honoursprogramma heeft mij laten inzien dat de combinatie van denken en doen belangrijke leiderschapskwaliteiten zijn. Het programma heeft voor mij geholpen deze twee zaken dichter bij elkaar te brengen. Aan de ontwikkeling van dit soort specifieke persoonlijke kwaliteiten wordt in het reguliere onderwijs geen aandacht aan besteed.

Daarnaast maakte het mij zelfverzekerder, ik voelde mij tijdens reguliere colleges en projecten vaak ongemakkelijk omdat ik altijd meer wilde weten en met vragen en eigen ideeën bleef zitten. Bij het honoursprogramma word je juist bevestigd in dit “out of the box” denken, ook mijn mede-honoursstudenten denken zo.

Een ander positief aspect van het honour­sprogramma is dat je meer persoonlijk contact hebt met docenten en professoren, deze stellen zich meer voor je open en nemen meer de tijd voor je.

Het laatste onderdeel van het programma is het Masterwork. Het is de bedoeling dat je je eigen project opzet en je nieuwe verkregen kennis en vaardigheden toepast. Omdat ik bij het Leadership-project vooral interdisciplinair bezig was, wilde ik mijn Masterworkproject binnnen mijn eigen vakgebied doen. Voor mijn reguliere opleiding loop ik stage bij Accare kinder- en jeugdpsychiatrie. Ik kan daar nu een aantekening halen die belangrijk is om een GZ-opleiding te gaan doen, voor mij dus een belangrijk tussendoel. En ik ben nu aan het kijken of ik dit kan combineren met mijn Masterworkproject.

Ik twijfel nog wat ik na mijn studie wil gaan doen, het liefste zal zou ik deels in de praktijk werken en deels onderzoek doen. Allebei vind ik erg leuk, ik hoop dat ik een PhD-traject kan gaan doen. Daarom probeer ik me ook te onderscheiden van de massa: niet alleen het honoursprogramma maar ook cum laude afstuderen.”